Kontrast:

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne – 24 stycznia 2022 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne (w formie online) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcie związane z operacjami mającymi na celu: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, które odbędzie się 24 stycznia br. o godz. 10.00. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: m.salomon(małpa)szgleader.pl

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne – 17 stycznia 2022 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne (w formie online) zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcie związane z operacjami mającymi na celu: utworzenie nowego przedsiębiorstwa, które odbędzie się 17 stycznia br. o godz. 10.00. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: m.salomon(małpa)szgleader.pl

Wsparcie na wdrażanie operacjiPosiedzenie Rady – 16.12.2021 r.16 grudnia  br. o godzinie 1000 w salce na I piętrze w budynku Promessy, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F  w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:

  • otwarcie posiedzenia,
  • stwierdzenie quorum,
  • wybór sekretarza posiedzenia,
  • głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
  • przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcia uchwały w sprawie: uchwalenia zmian w Regulaminie Rady,
  • wolne głosy i wnioski,
  • zakończenie posiedzenia.

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnikaŚrodki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa1 010 000,00 EUR177 648,09 EUR