Kontrast:

Dokumenty do pobraniaZasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

——————————————

Deklaracja Członkowska – do pobrania tutaj (plik PDF, 504 KB)

——————————————

Lista członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader

——————————————

Lista Członków LGD  do pobrania tutaj (plik PDF, 138 KB)

——————————————

Statut LGD do pobrania tutaj (plik PDF, 286 KB)

——————————————

Regulamin Rady – do pobrania tutaj (plik PDF, 765 KB)

——————————————

Wzór formularza protestu – do pobrania tutaj (plik DOC, 72 KB)


Plan komunikacji  – do pobrania tutaj (plik PDF, 318 KB)
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2024 – do pobrania tutaj (plik PDF, 239 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2016 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 247 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2017 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 253 KB)

Realizacja planu komunikacji za 2018 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 270 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2019 r.  – do pobrania tutaj (plik PDF, 252 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2020 r.  – do pobrania tutaj (plik PDF, 268 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2021 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 249 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2022 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 266 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2023 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 267 KB)

——————————————

Ankieta monitorująca postęp w realizacji operacji, finansowanej ze środków PROW 2014 – 2020, na potrzeby monitorowania realizacji LSR Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader – do pobrania tutaj (plik PDF, 400 KB)

Ankieta monitorująca postęp w realizacji operacji finansowej ze środków EFFROW, EFS+, EFRR na lata 2023 – 2027 na potrzeby monitorowania realizacji LSR Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader – do pobrania tutaj, (Plik PDF, 475 KB)
——————————————-


Plan szkoleń – do pobrania tutaj (plik PDF, 372 KB)

Plan szkoleń dotyczy Umowy Ramowej NR 00030.UM15.6572.20008.2023 (LSR na lata 2023-2027) – do pobrania tutaj (plik PDF, 428 KB)

——————————————

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura Stowarzyszenia – do pobrania tutaj (plik PDF, 208 KB)

——————————————

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zawarta w dniu 17.05.2016 r.) – do pobrania tutaj (plik PDF, 11,7 MB)
Aneks nr 1 – do pobrania tutaj (plik PDF, 208 KB)
Aneks nr 2 – do pobrania tutaj (plik PDF, 736 KB)
Aneks nr 3 do pobrania tutaj (plik PDF, 217 KB)
Aneks nr 4 – do pobrania tutaj (plik PDF, 199 KB)
Aneks nr 5 – do pobrania tutaj (plik PDF, 193 KB)
Aneks nr 6 – do pobrania tutaj (plik PDF, 139 KB)
Aneks nr 7 do pobrania tutaj (plik PDF, 257 KB)
Aneks nr 8
do pobrania tutaj (plik PDF, 131 KB)
Aneks nr 9 do pobrania tutaj (plik PDF, 187 KB)
Aneks nr 10 – do pobrania tutaj (plik PDF, 248 KB)
Aneks nr 11 – do pobrania tutaj (plik PDF, 130 KB)
Aneks nr 12 – do pobrania tutaj (plik PDF, 262KB)
Aneks nr 13 – do pobrania tutaj (plik PDF, 535 KB)

——————————————–

Umowa o warunkach i sposobie realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zawarta w dniu 25.01.2024 r.)do pobrania tutaj, (Plik PDF, 51 MB)
Aneks nr 1 – do pobrania tutaj, (Plik PDF, 469 KB)
——————————————-


Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz inf. o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

——————————————–

Zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2009 / 2015

——————————————

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy – PWPK
——————————————
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy – RDRTW
——————————————
Informacja o wynikach ewaluacji zewnętrznej – Raport z badania LSR – do pobrania tutaj, (plik PDF, 2MB)

 —————————————-

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych