Kontrast:

Walne Zebranie 2022Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 3 czerwca 2022 r.
o godzinie 1300  w Centrum Kultury RONDO, ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wlkp.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 4. Uchwalenie porządku zebrania.
 5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2021.
 9. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
 10. Wolne głosy i wnioski.

Zmiana harmonogramu naborówInformujemy, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktualna wersja harmonogramu znajduje się w zakładce „Harmonogram naborów”.

Wsparcie na wdrażanie operacjiSkorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania! – (Plik PDF, 471KB)

Szkolenie – 18 maja 2022 r.Zapraszamy na szkolenie w zakresie naboru wniosków zaplanowanych na przełom czerwca/lipca 2022 r. Szkolenie online, odbędzie się w środę 18.05.2022 r. o godzinie 10.00. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie mailowych zgłoszeń na adres: m.salomon(małpa)szgleader.pl.

Nabór wniosków na dofinansowanie – II kwartał 2022 r.Informujemy, iż w II kwartale 2022 r. zostanie ogłoszony nabór na działania:

 • operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
 • operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa oraz
 • operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.