Kontrast:

Posiedzenie Rady – 11.08.2022 r.11 sierpnia br. o godzinie 1000 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie sie posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielone w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 671KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 681KB)

Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych – do pobrania tutaj (plik PDF, 703KB)

Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru 36/2022Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru nr 36/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj, (plik PDF, 153 KB)

Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru 35/2022Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru nr 35/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj, (plik PDF, 177 KB)