Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze: 36/2022Listy dla ogłoszenia o naborze nr 36/2022 z dnia 03.06.2022 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 241 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 409 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze: 35/2022Listy dla ogłoszenia o naborze nr 35/2022 z dnia 03.06.2022 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 215 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 408 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Wyniki naboru dla ogłoszenia numerze: 34/2022Listy dla ogłoszenia o naborze nr 34/2022 z dnia 03.06.2022 – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 235 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 364 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady

Posiedzenie Rady – 11.08.2022 r.11 sierpnia br. o godzinie 1000 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie sie posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:

  • otwarcie posiedzenia,
  • stwierdzenie quorum,
  • wybór sekretarza posiedzenia,
  • głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
  • ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów 34/2022, 35/2022 oraz 36/2022,
  • wolne głosy i wnioski,
  • zakończenie posiedzenia.

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielone w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 671KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 681KB)

Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych – do pobrania tutaj (plik PDF, 703KB)