Kontrast:

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstwWyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 22/2019, 23/2019, 24/2019Listy dla ogłoszenia o naborze nr 22/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 185 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 153 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 23/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 177 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 173 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 24/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 173 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 240 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Dotacje na rozwój przedsiębiorstwPosiedzenie Rady – 21.11.2019 r.21 listopada br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Pozyskaj dofinansowanieMasz pomysł na swój własny biznes, wydarzenie czy infrastrukturę turystyczną, ale nie wiesz skąd pozyskać środki? Skorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020.

Bądź jak nasi dotychczasowi beneficjenci, którzy z otrzymanych środków zainwestowali m.in. w usługi turystyczne, działalność związaną z krawiectwem, budowę ścieżek pieszo – rowerowych, czy zakup sprzętu budowlanego.

Wszelkich informacji, o możliwości uzyskania dofinansowania, udzielają pracownicy Stowarzyszenia w jego biurze lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.