Kontrast:

Zmiana Harmonogramu naborów



Informujemy, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktualna wersja harmonogramu znajduje się w zakładce „Harmonogram naborów”.

Piknik Senior Country – Zdrój – 19 lipca 2023 r.



Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych



Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej doboru narzędzi komunikacyjnych przedstawicieli grup defaworyzowanych (tj. osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne). Ankieta dostępna jest tutaj

Badanie efektywności prowadzonych działań



Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej badania efektywności prowadzonych działań przez nasze Stowarzyszenie – Ankieta dostępna jest tutaj

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR



Zapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej monitoringu prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – Ankieta dostępna tutaj