Kontrast:

Posiedzenie Rady – 23.07.2018 r.23 lipca br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 18/2018, 19/2018, 20/2018Dla ogłoszenia o naborze nr 18/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń – nie złożono wniosków.

 

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 19/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR do pobrania tutaj (plik PDF,167 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD do pobrania tutaj (plik PDF, 227 KB).

 

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 20/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację wydarzeń / imprez:

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 164 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 221 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Aktualizacja listy operacji wybranychW dniu 4 lipca br. w wyniku postępowania odwoławczego zaktualizowana została lista operacji wybranych w ramach naboru 15/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.

Zaktualizowaną listę można pobrać tutaj – plik PDF,  423KB.

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielne w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 61KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 58KB)

Badanie satysfakcji doboru narzędzi komunikacyjnych – grupy defaworyzowane – do pobrania tutaj (plik PDF, 57KB)

 

Konferencja pt.: „Czy znasz swój region”W dniu 16.06.2018 r. w Buku odbyła się konferencja pt.: „Czy znasz swój region” która stanowiła podsumowanie projektu pt.: „Poznajemy naszego sąsiada”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. W jej trakcie obok podsumowania wydarzeń wchodzących w skład projektu współpracy odbyła się prelekcja dotycząca turystyki lokalnej. Wydarzenie swoim występem uświetnił zespół kameralny Amici Canti, a po jego zakończeniu na gości czekał poczęstunek. Cały projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przyczynił się do zacieśnienia sąsiedzkich więzi oraz nawiązania nowych znajomości, które będą procentować na przyszłość.

 

uczestnicy seminarium

prelekcja na temat turystyki lokalnej

prezentacja podsumowująca projekt

występ amici canti