Kontrast:

InformacjaInformujemy, iż w dn. 13 grudnia br. (piątek) Biuro Zarządu Stowarzyszenia będzie czynne w godz. 07.00-14.00

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstwWyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 22/2019, 23/2019, 24/2019Listy dla ogłoszenia o naborze nr 22/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 185 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 153 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 23/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 177 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 173 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 24/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 173 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 240 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Dotacje na rozwój przedsiębiorstwPosiedzenie Rady – 21.11.2019 r.21 listopada br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.