Kontrast:

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielone w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 721KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 693KB)

Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych – do pobrania tutaj (plik PDF, 721KB)

Działania lekkiej piechoty poza granicami kraju – Kamieniec – 29 sierpnia 2021 r.Zapraszamy na doradztwo!Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach PROW 2014 – 2020 zapraszamy zarówno do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Biura w siedzibie Stowarzyszenia- ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F w Grodzisku Wlkp. (budynek Promessy, II piętro) lub poprzez kontakt telefoniczny: 61 227 12 16. Pracownicy udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania m. in. na przedsięwzięcia związane z rozwijaniem istniejącego przedsiębiorstwa lub podejmowaniem działalności gospodarczej.