Unia Europejska Unia Europejska Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.

Koszty kwalifikowane operacji

Email Drukuj PDF

Poniżej prezentujemy rodzaje kosztów kwalifikowanych jakie mogą być ponoszone przy realizacji projektów finansowanych ze środków PROW na lata 2014-2020, do których zalicza się koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 (wydatki na honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

Więcej…  

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z opisem trzeciego  z przedsięwzięć LSR:
Obszar LGD, jak wykazała diagnoza i analiza statystyczna, charakteryzuje się niższymi niż średnio województwo aktywnością gospodarczą. Stąd konieczne jest przedsięwzięcie, które zdynamizuje lokalną gospodarkę, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia siły nabywczej mieszkańców. W przypadku rozpoczynania działalności w sferze turystycznej czy rekreacyjnej, przedsięwzięcie może przyczynić się do osiągnięcia celu 1.1. W każdym przypadku rozpoczęcie działalności będzie wiązało się z nabyciem konkretnych umiejętności i doświadczenia, stąd przyczyni...

Więcej…  

Przedsięwzięcie 1.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Email Drukuj PDF
Zapraszamy do zapoznania się z opisem drugiego z przedsięwzięć LSR:
Na terenie powiatu grodziskiego zdiagnozowano wiele obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Brak środków finansowych sprawia, że wiele z nich jest zaniedbanych i opuszczonych, a więc nie pełni należnej im roli. Opisywane przedsięwzięcie powinno przyczynić się do zachowania i waloryzacji lokalnego dziedzictwa, jednocześnie rozwijając potencjał turystyczny obszaru i wspomagając lokalną gospodarkę.

Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji:
- Celu ogólnego 1.0 Podniesienie dobrobytu społecznego oraz poprawa komfortu życia, poprzez wykorzystanie...
Więcej…  

Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości

Email Drukuj PDF

 

document-page-001

 
«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna » ostatnia »»