Kontrast:

Konsultacje w zakresie zmiany LSRPrzedstawiamy do konsultacji propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie uwagi do nich można przesyłać na adres mailowy: m.burzynski (małpa) szgleader.pl do dnia 05.02.2020 r.

Plik LSR z wykazanymi propozycjami zmian można pobrać tutaj (plik PDF, 2MB).

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne – Grodzisk Wlkp. – 22 stycznia 2020 r.Uwaga! – zmiana terminu – Spotkanie informacyjno – konsultacyjne – Grodzisk Wlkp. – 22 stycznia 2020r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z operacjami mającymi na celu: utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego, wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby oraz operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa, które odbędzie 22 stycznia br. o godz. 10.00, w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F w Grodzisku Wlkp.

Planowane nabory na 2020 r.Informujemy, że na 2020 r. zaplanowane zostały nabory wniosków w następujących zakresach:
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (dostępna kwota 5700,00 zł.),
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego (dostępna kwota 340 000,00 zł.),
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby (dostępna kwota 100 000,00 zł.),
– operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa (dostępna kwota 1 058 000,00 zł.).