Kontrast:

Zmiana harmonogramu naborówInformujemy, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktualna wersja harmonogramu znajduje się w zakładce „Harmonogram naborów”.

Spotkanie dla zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania – 30.07.2019 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z operacjami mającymi na celu: organizację szkoleń, promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających  na celu przeciwdziałania zmianom klimatu, utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz z operacjami mającymi na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w ramach PROW 2014 – 2020, które odbędzie się 30 lipca br. o godz. 10.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp.

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielne w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 687KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 676KB)

Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych – do pobrania tutaj (plik PDF, 616KB)

Wsparcie na wdrażanie operacjiWsparcie na wdrażanie operacji