Kontrast:

InformacjaInformujemy, iż  w dniach 22 – 24.05.2019 r. biuro Stowarzyszenia czynne będzie w godzinach: 08.00 – 12.00.

Posiedzenie Rady – 30.05.2019 r.30 maja br. o godzinie 10.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Aktualizacja LSRInformujemy o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, jej najnowsza wersja znajduje się w zakładce LSR 2014 – 2020.