Kontrast:

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 10/2017 – 14/2017Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 14/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – do pobrania tutaj (plik PDF, 101 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 13/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – do pobrania tutaj (plik PDF, 111 KB).

Dla ogłoszenia o numerze 12/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – nie złożono wniosków o przyznanie pomocy.

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 11/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – do pobrania tutaj (plik PDF, 112 KB).

Dla ogłoszenia o numerze 10/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń – nie złożono wniosków o przyznanie pomocy.

Termin zakończenia naborów wnioskówPrzypominamy, że 10 listopada br. o godzinie 13.00 upływa termin składania wniosków na wszystkie ogłoszone przez Stowarzyszenie nabory.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 2 listopada br.2 listopada br. o godzinie 900 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmian w   Regulaminie Rady,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Zmiana formularzy wniosków o przyznanie pomocyW związku ze zmianą formularzy wniosków o przyznanie pomocy, informujemy, iż obowiązującymi w ramach prowadzonego naboru są formularze w wersji 3z.

DoradztwoWszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach PROW 2014 – 2020 zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia. Jego pracownicy udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania, zarówno telefonicznie, jak i bezpośrednio w biurze.