Kontrast:

Posiedzenie Rady – 26.10.2018 r.26 października br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.3. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.3 LSR – Podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego, przedsięwzięcie: Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba szkoleń 300 000,00 zł 0,00 zł 300 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski

Pokaz kawaleryjski oraz inscenizacja obozu powstańczego – zapraszamySerdecznie zapraszamy na pokaz kawaleryjski oraz dioramę obozu powstańczego. Wydarzenie odbędzie się 7 października br.  w Konajdzie przy szkole podstawowej (ul. Szkolna 15) od godziny 15.30.

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.2. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.2 LSR – Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki, przedsięwzięcie: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 2 990 000,00 zł 2/2017
15/2018
978 524,00 zł
1 726 138,00 zł
285 338,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski

Konsultacje w zakresie zmiany LSR 19.09.2018 r. – 27.09.2018 r.Przedstawiamy do konsultacji propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie uwagi do nich można przesyłać na adres mailowy: m.burzynski (małpa) szgleader.pl do dnia 27.09.2018 r.

Propozycje zmian można pobrać tutaj (plik PDF, 2MB).