Kontrast:

Przerwa w pracy biuraW dniu 11 grudnia br. w związku z posiedzeniem Rady Stowarzyszenia, Biuro Stowarzyszenia czynne będzie do godziny 8.30.

Informacja o naborze – I półrocze 2018 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader przypomina o naborze na przedsięwzięcie dot. operacji mających na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa w ramach PROW 2014 -2020. Ogłoszenie oraz nabór wniosków planowane są na I półrocze 2018 r.
W ramach tego działania limit dostępnych środków wyniesie 1 800 000,00 zł.

Konsultacje w zakresie zmiany LSR 05.12. – 12.12.2017 r.Przedstawiamy do konsultacji propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie uwagi do nich można przesyłać na adres mailowy: m.burzynski (małpa) szgleader.pl do dnia 12.12.2017 r.

Propozycje zmian można pobrać tutaj (plik PDF, 1 MB). 

Spotkanie dla zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania – 20.12.2017 r.Plakat informujący o spotkaniu konsultacyjnym 20.12.2017 r

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 11 grudnia br.11 grudnia br. o godzinie 900 w salce na parterze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.