Kontrast:

Dotacje na rozwój przedsiębiorstwPosiedzenie Rady – 21.11.2019 r.21 listopada br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Pozyskaj dofinansowanieMasz pomysł na swój własny biznes, wydarzenie czy infrastrukturę turystyczną, ale nie wiesz skąd pozyskać środki? Skorzystaj z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020.

Bądź jak nasi dotychczasowi beneficjenci, którzy z otrzymanych środków zainwestowali m.in. w usługi turystyczne, działalność związaną z krawiectwem, budowę ścieżek pieszo – rowerowych, czy zakup sprzętu budowlanego.

Wszelkich informacji, o możliwości uzyskania dofinansowania, udzielają pracownicy Stowarzyszenia w jego biurze lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.

Bezpłatne doradztwoPosiedzenie Rady – 29.10.2019 r.29 października br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.