Szkolenie 25 sierpnia br.


22 sierpnia 2017

Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wiedzy nt. naboru wniosków zaplanowanego na wrzesień 2017 r. Szkolenie odbędzie się w biurze Stowarzyszenia w dniu 25 sierpnia br. od godziny 10.00.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona w związku z czym prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojej obecności na szkoleniu pod numerem telefonu 61 227 12 16.

Przerwa w pracy biura


7 sierpnia 2017

Informujemy, że 14 sierpnia br. biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

Nabór wniosków na dofinansowanie – IX.2017 r.


31 lipca 2017

Informujemy, że we wrześniu br. ogłoszony zostanie nabór wniosków na wszystkie działania zaplanowane w harmonogramie naborów na II półrocze 2017 r. tj.:
– operacje mające na celu organizację szkoleń,
– operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu,
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby,
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

 

Zmiana Regulaminu Rady


10 lipca 2017

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin Rady Stowarzyszenia. Jego aktualna wersja znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

Zmiana harmonogramu naborów


4 lipca 2017

Informujemy, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktualna wersja harmonogramu znajduje się w zakładce „Harmonogram naborów”.