Kontrast:

Wielkanocna tradycja wczoraj i dziświelkanocna tradycja wczoraj i dzis

Konkursy wielkanocneStowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader oraz Burmistrz Wielichowa serdecznie zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w konkursach wielkanocnych.

Szczegółowe informacje w załączonych regulaminach.
Regulamin konkursu: Polska pisanka wielkanocna – do pobrania tutaj (plik PDF, 621KB)
Regulamin konkursu: Tradycyjna pisanka wielkanocna – do pobrania tutaj (plik PDF, 614KB)
Jajka ze styropianu odbierać można w poszczególnych placówkach od środy 7 marca 2018 r.

Regulamin konkursu: Wielkanocny stroik – do pobrania tutaj (plik PDF, 611KB)

 

Podsumowanie konkursu pt.: Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarneW dniu 17 lutego 2018 r. w Kamieńcu odbył się konkurs: pt. „Międzypowiatowe dziedzictwo kulinarne” w ramach projektu współpracy: „Poznajemy naszego sąsiada” przygotowanego przez  Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z Lokalną Grupą Działania KOLD i Lokalną Grupą Działania „Źródło”. Ocenie podlegała estetyka wykonania, oryginalność potrawy oraz jej smak.

W konkursie wzięło udział 14 zespołów – przedstawicieli trzech lokalnych grup działania. Nagrodami dla uczestników były książki kucharskie oraz dyplomy. I miejsce zajęli Anna Sałagaj i Krzysztof Górny za zupę ziemniaczaną po szlachecku, II miejsce zajęli Piotr Pluskota i Tomasz Hałas za grul, III miejsce zajęły Dorota Ossowska i Alicja Sammler za roladę ziemniaczaną z sosem grzybowym. Wyróżnienie otrzymali: Justyna Hałas i Karolina Łuczak za babkę ziemniaczaną z boczkiem, Daniela Kalembą i Krystyna Szymczak za kotlety z ziemniaków oraz Danuta Wasielewska i Genowefa Brychcy za pączki ziemniaczane.  Pozostali uczestnicy również otrzymali nagrody i dyplomy za uczestnictwo w konkursie, tj. Krystyna Łuczak i Stanisława Starkowska za placki ziemniaczane ze szpinakiem i sosem czosnkowym, Jadwiga Nowakowska i Elżbieta Zięba za ziemniaki faszerowane z 4 nadzieniami, Ewa Grzegorzewska i Lucyna Bręk za szare kluchy z kapustą, Danuta Czeszyńska i Krystyna Przybylska za parówki w cieście ziemniaczanym, Renata Panek i Dorota Woźniak za zupę „pyrkową” z Sękowa, Wiesława Lewandowska i Halina Maciołek za ziemniaczaną babkę, Honorata Prałat za tarciuchy ziemniaczane w kapuście, Wanda Roguszka i Maria Laks za hobstrabanty – kluski z ziemniaków i mąki.

Gości zabawiała swoim występem kapela „Po Zagonach” oraz przygotowany został poczęstunek w postaci grochówki i ciasta.

Konkurs zakończył się w miłej atmosferze, przy wspólnej zabawie i wzajemnej wymianie przepisów, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

ocena potraw w trakcie konkursu

uczestnicy konkursu

wręczanie nagród

InformacjaW dniu 16 lutego br. biuro Stowarzyszenia czynne będzie do godziny 11.00

 

Ogłoszenie nr 17/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasobyData opublikowania: 12.02.2018 r.

Ogłoszenie nr 17/2018

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Termin składania wniosków: 28.02.2018 r. – 16.03.2018 r.

Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio do  Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski (budynek PROMESY, piętro II) w godzinach 9.00 – 13.00.

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z karty oceny której podlega operacja.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach – każdy w osobnym segregatorze (oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę).

 

Zakresy tematyczne naboru Zakres operacji Limit dostępnych środków Forma i wysokość wsparcia
 Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku – zgodny z zakresem operacji określonym w §2, ust. 1, pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  Operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby 66 400,00 zł. Refundacja, do 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,  do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku: podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej lub organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Do 250 tys. zł dofinansowania na jedną operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych.

 

– LSR dostępna jest na stronie Stowarzyszenia w zakładce: LSR 2014 – 2020,
Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o  udzielenia wsparcia dostępne są na stronie  Stowarzyszenia w zakładce: Wzory wniosków.
Kryteria wyboru operacji dostępne są na stronie Stowarzyszenia w zakładce: Kryteria wyboru.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (do pobrania tutaj).

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) lub pod numerem telefonu: 61 227 12 16.