Zmiana Regulaminu Rady


10 lipca 2017

Informujemy, że zmianie uległ Regulamin Rady Stowarzyszenia. Jego aktualna wersja znajduje się w zakładce dokumenty do pobrania.

Zmiana harmonogramu naborów


4 lipca 2017

Informujemy, że zmianie uległ harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Aktualna wersja harmonogramu znajduje się w zakładce „Harmonogram naborów”.

Poziom wykorzystania środków i realizacji zaplanowanych wskaźników


23 czerwca 2017

Po zakończonych naborach 1 – 9/2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazanych zostało 31 wybranych wniosków (w tym 2 z zakresu podejmowania działalności i 5 z zakresu rozwijania działalności na tzw. listach rezerwowych).

Wnioski wybrane, mieszczące się w limicie dostępnych środków opiewały na kwotę 3 136 015,08 zł., co oznacza że 93% z dostępnych łącznie w ramach ogłoszonych naborów środków zostało przez nie zarezerwowane. Jednocześnie kwota ta stanowi 44% z ogólnej kwoty środków przeznaczonych na realizację LSR.

W przypadku zrealizowania wszystkich wybranych wniosków (mieszczących się w limicie) oraz osiągnięcia zaplanowanych przez nie celów, pozwolą one na realizację zaplanowanych w LSR wskaźników na poniższym poziomie:
(więcej…)

Noc Kupały


19 czerwca 2017

noc kupay

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia


14 czerwca 2017

22 czerwca br. o godzinie 11.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Kamieńcu przy ulicy 1000-lecia Państwa Polskiego 25 w Kamieńcu  odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.  
Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tym zakresie,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.