Kontrast:

InformacjaSzanowni Państwo,

W związku z nasilającym się występowaniem koronawirusa – (COVID-19), doradztwo w zakresie dofinansowania udzielne będzie wyłącznie telefonicznie.

Osoby chcące potwierdzić dokumenty za zgodność z oryginałem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel. 61 227 12 16 lub 695 555 637).

Informacja o naborzeInformujemy, że w I kwartale 2021 r. ogłoszony zostanie kolejny nabór wniosków, w następujących zakresach tematycznych:
– operacje mających na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa (planowana pula środków: 415 000,00 zł),
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby (planowana pula środków: 100 000,00 zł).

Podsumowanie naborów 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020W ramach naborów wpłynęło 16 wniosków na cztery zakresy tematyczne:
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – dofinansowano sześć wniosków na kwotę 573 662,00 zł,
– operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – dofinansowano siedem wniosków na kwotę 1 212 113,00 zł,
– operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone
z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne i przeciwdziałanie zmianom klimatu – dofinansowano jeden wniosek na kwotę 50 904,00 zł,                
– operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – dofinansowano dwa wnioski na kwotę 102 000,00 zł.

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020.Listy dla ogłoszenia o naborze nr 30/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 228 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 308 KB).

Dla naboru o numerze 29/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – nie złożono wniosków.

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 28/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 168 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 328 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 27/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 227 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 248 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 26/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 210 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 171 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Walne Zebranie 2020Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 18 września 2020 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice, Osiedle Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór sekretarza i komisji skrutacyjnej.
 4. Uchwalenie porządku zebrania.
 5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2019.
 9. Informacja Zarządu na temat bieżącej działalności.
 10. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Komisję Rewizyjną: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 11. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Zarząd Stowarzyszenia: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 12. Przeprowadzenie wyboru Rady Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w sprawie:
  a. wyboru Członków Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader,
  b. zatwierdzenia wyboru przez Radę Stowarzyszenia: Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader.
 13. Wolne głosy i wnioski.