Kontrast:

InformacjaInformujemy, że dnia 4 maja br. (piątek) Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 20 kwietnia 2018 r.20 kwietnia br. o godzinie 900 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Szkolenie – zmiana terminu – 13.04.2018 r.Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wiedzy nt. naborów wniosków zaplanowanych na przełom kwietnia i maja br. Szkolenie odbędzie się 13 kwietnia w biurze Stowarzyszenia  o godzinie 9.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne.

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 15/2018 – 17/2018Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 17/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – do pobrania tutaj (plik PDF, 103KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 16/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  – do pobrania tutaj (plik PDF,  107KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 15/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj (plik PDF, 348KB).

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 4 kwietnia 2018 r.4 kwietnia 2018 r. o godzinie 800 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.