Kontrast:

Umowa podpisana!W dniu 25 stycznia 2024 roku w Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. Nasze Stowarzyszenie będzie mogło realizować kolejne przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności na obszarze objętym LSR – powiecie grodziskim.