Kontrast:

Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru 38/2023Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru nr 38/2023 z dnia 17.10.2023 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  – do pobrania tutaj, (plik PDF, 342 KB)