Kontrast:

Lista wniosków złożonych w terminie – odnowa i rozwój wsiW dniu 14 maja br. upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t. j. na: operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Numer konkursu: OW/2013/II

Wpłynęło łącznie 5 wniosków o dofinansowanie, które opiewają na łączną kwotę 903 958,00 zł.(wnioskowana). Wszystkie złożone wnioski wpłynęły w terminie.

Limit dostępnych środków wynosi: 906 999,60 zł.

Listę wniosków złożonych w terminie można pobrać tutaj.

Lista wniosków złożonych w terminie – małe projektyW dniu 14 maja br. upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t. j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów.

 Numer konkursu: MP/2013/II

Wpłynęło łącznie 35 wniosków o dofinansowanie, które opiewają na łączną kwotę 884 992,18 zł.(wnioskowana). Wszystkie złożone wnioski wpłynęły w terminie.

 Limit dostępnych środków wynosi: 886 291,91 zł.

 Listę wniosków złożonych w terminie można pobrać tutaj.

Walne Zebranie 2013Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. o godzinie 17.00 w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach przy ul. Krystyny 30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
4. Uchwalenie porządku zebrania.
5. Złożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2012.
6. Przedstawienie protokołu z prac Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium  Zarządowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za rok 2012.
9. Informacja Zarządu nt. Przedsięwzięcia 2 – Kolej na kolej na Ziemi Grodziskiej
10. Wolne głosy i wnioski.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia21 maja br. o godzinie 900 w sali konferencyjnej B (budynek B, piętro I) Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim odbędzie się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane z oceną wniosków złożonych w ramach konkursu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
– operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów,
– operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Bieg przełajowy w ramach projektu współpracyW dniu 22 kwietnia br. odbył się bieg przełajowy zorganizowany w ramach projektu współpracy pt. „Powstanie Wlkp. 1918/19 – Pamiętamy – Kontynuujemy”. Wzięły w nim udział trzy drużyny które rywalizowały ze sobą  w wykonywaniu różnorodnych zadań.

Bieg ukończyły wszystkie drużyny zdobywając następujące miejsca:
I miejsce drużyna z Rakoniewic,
II miejsce drużyna z Granowa,
III miejsce drużyna z Wielichowa / Wilkowo Polskie.

 

bieg przełajowy zorganizowany w ramach projektu współpracy pt. „Powstanie Wlkp. 1918/19 – Pamiętamy – Kontynuujemy”

wspólne palenie ogniska

dzieci i młodzież uczestnicząca w wydarzeniu

zwycięzcy biegu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Projekt współpracy pn. „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 – Pamiętamy – Kontynuujemy„ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.