Kontrast:

Bezpłatne doradztwoPosiedzenie Rady – 29.10.2019 r.29 października br. o godzinie 9.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– wydanie opinii przez Radę w sprawie możliwości dokonania zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez beneficjenta,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 22/2019 – 25/2019Dla naboru wniosków o numerze 25/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu organizację szkoleń – nie złożono wniosków.

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 24/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – do pobrania tutaj (plik PDF, 114 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 23/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – do pobrania tutaj (plik PDF, 110 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 22/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj (plik PDF, 136 KB).