Kontrast:

Konsultacje w zakresie zmiany LSRPrzedstawiamy do konsultacji propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wszelkie uwagi do nich można przesyłać na adres mailowy: m.burzynski (małpa) szgleader.pl do dnia 13.06.2021 r.

Plik LSR z wykazanymi propozycjami zmian można pobrać tutaj (plik PDF, 2MB).

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 31/2021 i 32/2021Listy dla ogłoszenia o naborze nr 31/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 178 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 229 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 32/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 122 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 245 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 31/2021 i 32/2021Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 31/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – do pobrania tutaj (plik PDF, 102 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 32/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj (plik PDF, 141 KB).

Posiedzenie Rady – 24.02.2021 r.24 lutego br. o godzinie 10.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności:
– otwarcie posiedzenia,
– stwierdzenie quorum,
– wybór sekretarza posiedzenia,
– głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia,
– ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków złożonych w ramach ogłoszonych naborów,
– wolne głosy i wnioski,
– zakończenie posiedzenia.

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne – 28 stycznia 2021 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z operacjami mającymi na celu: wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby oraz operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa, które odbędzie się 28 stycznia br. o godz. 15.30. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: m.salomon(małpa)szgleader.pl