Kontrast:

LSR 2014 – 2020Lokalna Strategia Rozwoju LGD Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader – do pobrania tutaj (plik PDF, 2MB)

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR oraz Harmonogram – do pobrania tutaj, (Plik PDF, 198KB)

Harmonogram naborów – do pobrania tutaj (plik PDF, 234 KB)

Wzory wniosków – do pobrania tutaj

Kryteria wyboru operacji

Zachęcamy do zapoznania się z kryteriami wyboru operacji, (wyciąg z Regulaminu Rady) według których oceniane będą wnioski składane w ramach organizowanych przez Stowarzyszenie naborów. Kryteria można pobrać tutaj (plik PDF, 392 KB).

Pełen tekst Regulaminu Rady dostępny jest w zakładce dokumenty do pobrania.

Nabór wniosków

Ogłoszenie nr 38/2023 z dnia 17.10.2023 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 37/2023 z dnia 23.03.2023 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa
Ogłoszenie nr 36/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa
Ogłoszenie nr 35/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa
Ogłoszenie nr 34/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Ogłoszenie nr 33/2022 z dnia 31.01.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 32/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 31/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

Ogłoszenie nr 30/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego

Ogłoszenie nr 29/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

Ogłoszenie nr 28/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 27/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

Ogłoszenie nr 26/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 25/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu organizację szkoleń

Ogłoszenie nr 24/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

Ogłoszenie nr 23/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 22/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 21/2018 z dnia 17.09.2018 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

Ogłoszenie nr 20/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację wydarzeń / imprez

Ogłoszenie nr 19/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Ogłoszenie nr 18/2018 z dnia 26.04.2018 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń

Ogłoszenie nr 17/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby

Ogłoszenie nr 16/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ogłoszenie nr 15/2018 z dnia 12.02.2018 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

Ogłoszenie nr 14/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.

Ogłoszenie nr 13/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Ogłoszenie nr 12/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Ogłoszenie nr 11/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ogłoszenie nr 10/2017 z dnia 11.10.2017 r. – operacje mające na celu organizację szkoleń.

Ogłoszenie nr 9/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje o charakterze promocyjnym. Ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury. Ogłoszenie nr 7/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu poddanie zabytków pracom konserwatorskim lub restauratorskim.

  Ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby.

Ogłoszenie nr 5/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu.
Ogłoszenie nr 4/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego.
Ogłoszenie nr 3/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Ogłoszenie nr 2/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa.
Ogłoszenie nr 1/2017 z dnia 13.02.2017 r. – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.

Wyniki naborów

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze 38/2023

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze 37/2023

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze 36/2022

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze 35/2022

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze 34/2022

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze: 33/2022

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 31/2021 i 32/2021

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020.

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 22/2019, 23/2019, 24/2019

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze: 21/2018

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 18/2018, 19/2018, 20/2018

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 15/2018, 16/2018, 17/2018

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017.

Bezpłatne doradztwo

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach PROW 2014 – 2020 zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia. Jego pracownicy udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania – prosimy o kontakt pod nr tel. 61 227 12 16 lub 695 555 649.