Dokumenty do pobrania


10 lutego 2010

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW

——————————————

Deklaracja Członkowska – do pobrania tutaj (plik PDF, 504 KB)

——————————————

Lista członków Zarządu Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader

——————————————

Lista Członków LGD  do pobrania tutaj (plik PDF, 138 KB)

——————————————

Statut LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 164 KB)

——————————————

Regulamin Rady – do pobrania tutaj (plik PDF, 765 KB)

——————————————

Wzór formularza protestu – do pobrania tutaj (plik DOC, 72 KB)


Plan komunikacji  – do pobrania tutaj (plik PDF, 318 KB)
Harmonogram realizacji planu komunikacji 2023 – do pobrania tutaj (plik PDF, 293 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2016 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 247 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2017 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 253 KB)

Realizacja planu komunikacji za 2018 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 270 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2019 r.  – do pobrania tutaj (plik PDF, 252 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2020 r.  – do pobrania tutaj (plik PDF, 268 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2021 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 249 KB)
Realizacja planu komunikacji za 2022 r. – do pobrania tutaj (plik PDF, 266 KB)

——————————————

Ankieta monitorująca postęp w realizacji operacji, finansowanej ze środków PROW 2014 – 2020, na potrzeby monitorowania realizacji LSR Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader – do pobrania tutaj (plik PDF, 400 KB)

——————————————

Plan szkoleń – do pobrania tutaj (plik PDF, 372 KB)

——————————————

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura Stowarzyszenia – do pobrania tutaj (plik PDF, 208 KB)

——————————————

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – do pobrania tutaj (plik PDF, 11,7 MB)
Aneks nr 1 – do pobrania tutaj (plik PDF, 208 KB)
Aneks nr 2 – do pobrania tutaj (plik PDF, 736 KB)
Aneks nr 3 do pobrania tutaj (plik PDF, 217 KB)
Aneks nr 4 – do pobrania tutaj (plik PDF, 199 KB)
Aneks nr 5 – do pobrania tutaj (plik PDF, 193 KB)
Aneks nr 6 – do pobrania tutaj (plik PDF, 139 KB)
Aneks nr 7 do pobrania tutaj (plik PDF, 257 KB)
Aneks nr 8
do pobrania tutaj (plik PDF, 131 KB)
Aneks nr 9 do pobrania tutaj (plik PDF, 187 KB)
Aneks nr 10 – do pobrania tutaj (plik PDF, 248 KB)
Aneks nr 11 – do pobrania tutaj (plik PDF, 130 KB)
Aneks nr 12 – do pobrania tutaj (plik PDF, 262KB)

————————————–

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz inf. o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w § 4 ust. 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

——————————————

Zestawienia rzeczowo-finansowe z realizacji operacji pt. funkcjonowanie lokalnej grupy dziania – 2009 / 2015

——————————————

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy – PWPK
——————————————
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji realizowanej w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy – RDRTW
——————————————
Informacja o wynikach ewaluacji zewnętrznej – Raport z badania LSR – do pobrania tutaj, (plik PDF, 2MB)

 —————————————-

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych