Kontrast:

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielone w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 671KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 681KB)

Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych – do pobrania tutaj (plik PDF, 703KB)

Wsparcie przygotowawczePlan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR oraz Harmonogram – do pobrania tutaj, (Plik PDF, 198KB)

Badanie efektywności prowadzonych działańZapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej badania efektywności prowadzonych działań przez nasze Stowarzyszenie. Ankieta dostępna jest tutaj.

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSRZapraszamy do wypełnienia ankiety on-line dotyczącej monitoringu prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR. Ankieta dostępna jest tutaj.