Kontrast:

Posiedzenie Rady – 07.12.2023 r.07 grudnia br. o godzinie 1000 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie sie posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności: