Kontrast:

Posiedzenie Rady – 18.05.2023 r.18 maja br. o godzinie 1000 w salce na parterze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności: