Kontrast:

Nowa strategia przyjęta!Informujemy, iż na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 15 maja w Kamieńcu przyjęto nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023-2027- do pobrania tutaj, (plik PDF, 2MB)