Kontrast:

Nabór wniosków o dofinansowanie – I kwartał 2023 r.Informujemy, iż w I kwartale 2023 r. zostanie ogłoszony nabór na działanie – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.