Kontrast:

Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru 34/2022Lista wniosków złożonych w terminie dla naboru 34/2022 z dnia 03.06.2022 r. – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – do pobrania tutaj, (plik PDF,173 KB)