Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszenia o numerze: 33/2022Listy dla ogłoszenia o naborze nr 33/2022 z dnia 31.01.2022 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 371 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 372 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.