Kontrast:

Posiedzenie Rady – 29.03.2022 r.29 marca br. o godzinie 1000 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności: