Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

Nazwa wskaźnika Środki dostępne w ramach danego wskaźnikaŚrodki pozostałe do wykorzystania
Liczba wydarzeń / imprez 22 786,47 EUR0,00 EUR