Kontrast:

Posiedzenie Rady – 16.12.2021 r.16 grudnia  br. o godzinie 1000 w salce na I piętrze w budynku Promessy, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F  w Grodzisku Wlkp. odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Porządek obrad obejmować będzie w szczególności: