Kontrast:

Nabór wniosków o dofinansowanie – I kwartał 2022 r.Informujemy, iż w I kwartale 2022 r. zostanie ogłoszony nabór na działanie:
– operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa.