Kontrast:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćStowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader informuje o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 na działania związane m. in. z podejmowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w Biurze Stowarzyszenia – ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F, 62-065 Grodzisk Wlkp., (budynek Promessy,II piętro) lub pod nr tel. 61 227 12 16.