Kontrast:

Dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów WiejskichZapraszamy do skorzystania z doradztwa pracowników Biura Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020 otrzymają niezbędne informacje dot. m. in.: naboru wniosków, obowiązkowych dokumentów, poziomu dofinansowania, kosztów kwalifikowanych czy kryteriów wyboru operacji.