Kontrast:

Stowarzyszenie poszukuje pracownikaZarząd Stowarzyszenia Ziemni Grodziskiej Leader poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista d/s LSR.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie:

Wymagane kwalifikacje:

wykształcenie średnie albo wyższe, znajomość aplikacji biurowych.

Mile widziane będą:

znajomość języka angielskiego, bezwzrokowe pisanie na komputerze, doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym / organizacjach pozarządowych  / administracji (publicznej)

Oferty zawierające CV, list motywacyjny, kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F, 62-065 Grodzisk Wlkp.

Szczegółowych informacji udziela: Maria Salomon

Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny, zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisku oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

Aplikację należy składać do dnia (w przypadku aplikacji składanych przesyłką kurierską, pocztową i etc. liczy się data wpływu dokumentacji do biura Stowarzyszenia) 18 października 2021 r.

Planowana data zatrudnienia: 1 listopada 2021 r.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Załączniki:

opis stanowiska pracy – do pobrania tutaj, Plik docx,14KB

charakterystyka wymagań na stanowisku – do pobrania tutaj, Pik docx, 12KB

kwestionariusz personalny kandydata – do pobrania tutaj, Plik docx, 13KB