Kontrast:

Podpisanie aneksu do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnegoW dniu 27 października br. p. Prezes Stowarzyszenia – Natalia Odważna wraz z p. Skarbnik – Agnieszką Chojnacką w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisały aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego. Aneks zwiększa budżet programu Leader w obecnej perspektywie o 558 tys. euro na przedsięwzięcia związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej oraz rozwijaniem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku.