Kontrast:

Podsumowanie prowadzonych badańDziękujemy za udział w prowadzonych badaniach. Poniżej publikujemy raporty podsumowujące udzielone w ich ramach odpowiedzi.

Badanie efektywności prowadzonych działań – do pobrania tutaj (plik PDF, 721KB)

Badanie – monitoring prowadzonych działań oraz stanu realizacji LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 693KB)

Badanie satysfakcji grup defaworyzowanych – do pobrania tutaj (plik PDF, 721KB)