Kontrast:

Działania lekkiej piechoty poza granicami kraju – Kamieniec – 29 sierpnia 2021 r.