Kontrast:

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 31/2021 i 32/2021Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 31/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – do pobrania tutaj (plik PDF, 102 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 32/2021 z dnia 04.01.2021 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj (plik PDF, 141 KB).