Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020.Listy dla ogłoszenia o naborze nr 30/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 228 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 308 KB).

Dla naboru o numerze 29/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – nie złożono wniosków.

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 28/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 168 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 328 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 27/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 227 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 248 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 26/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 210 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 171 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.