Kontrast:

Podsumowanie naborów 26/2020, 27/2020, 28/2020, 29/2020, 30/2020W ramach naborów wpłynęło 16 wniosków na cztery zakresy tematyczne:
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – dofinansowano sześć wniosków na kwotę 573 662,00 zł,
– operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa – dofinansowano siedem wniosków na kwotę 1 212 113,00 zł,
– operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone
z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne i przeciwdziałanie zmianom klimatu – dofinansowano jeden wniosek na kwotę 50 904,00 zł,                
– operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – dofinansowano dwa wnioski na kwotę 102 000,00 zł.