Kontrast:

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 26/2020 – 30/2020Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 30/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego – do pobrania tutaj (plik PDF, 134 KB).

Dla naboru o numerze 29/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby – nie złożono wniosków.

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 28/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa do pobrania tutaj (plik PDF, 239 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 27/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – do pobrania tutaj (plik PDF, 116 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 26/2020 z dnia 01.07.2020 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj (plik PDF, 134 KB).