Kontrast:

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne – Grodzisk Wlkp. – 20 lutego 2020 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z operacjami mającymi na celu: utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego, wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby, operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa, które odbędzie 20 lutego br. o godz. 11.00, w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F  w Grodzisku Wlkp.