Kontrast:

Uwaga! – zmiana terminu – Spotkanie informacyjno – konsultacyjne – Grodzisk Wlkp. – 22 stycznia 2020r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z operacjami mającymi na celu: utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego, wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby oraz operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa, które odbędzie 22 stycznia br. o godz. 10.00, w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F w Grodzisku Wlkp.