Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – dane finansowe – Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi GrodziskiejPoniżej publikujemy dane statystyczne dla przedsięwzięcia: Podnoszenie kompetencji zawodowych i kapitału społecznego mieszkańców Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba szkoleń 60 000,00 zł 0,00 zł 60 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski