Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – cel szczegółowy 1.1. – dane finansowePoniżej publikujemy dane statystyczne dla Celu szczegółowego 1.1 LSR – Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego, przedsięwzięcie: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 700 000,00 zł  3/2017
13/2017
23/2019
911 334,20 zł
589 884,08 zł
171 553,00 zł
27 228,72 zł
Liczba nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego 1 040 000,00 zł  4/2017
14/2017
265 386,38 zł
419 998,43 zł
354 615,19 zł
Liczba wydanych materiałów-opisujących lokalne atrakcje i zasoby  200 000,00 zł  17/2018
21/2018
50 000,00 zł
50 000,00 zł
 100 000,00 zł
Liczba wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu 100 000,00 zł 24/2019  100 000,00 zł 0,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski