Kontrast:

Planowane nabory na 2020 r.Informujemy, że na 2020 r. zaplanowane zostały nabory wniosków w następujących zakresach:
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (dostępna kwota 5700,00 zł.),
– operacje mające na celu utworzenie nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego (dostępna kwota 340 000,00 zł.),
– operacje mające na celu wydanie materiałów opisujących lokalne atrakcje i zasoby (dostępna kwota 100 000,00 zł.),
– operacje mające na celu rozwijanie istniejącego przedsiębiorstwa (dostępna kwota 1 058 000,00 zł.).