Kontrast:

Wyniki naboru dla ogłoszeń o numerze: 22/2019, 23/2019, 24/2019Listy dla ogłoszenia o naborze nr 22/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 185 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 153 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 23/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 177 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 173 KB).

Listy dla ogłoszenia o naborze nr 24/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu

– Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR – do pobrania tutaj (plik PDF, 173 KB).

– Lista operacji wybranych przez LGD – do pobrania tutaj (plik PDF, 240 KB).

———————————————————-

Protokół z posiedzenia Rady.