Kontrast:

Listy wniosków złożonych w terminie dla naborów 22/2019 – 25/2019Dla naboru wniosków o numerze 25/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu organizację szkoleń – nie złożono wniosków.

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 24/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu – do pobrania tutaj (plik PDF, 114 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 23/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – do pobrania tutaj (plik PDF, 110 KB).

Lista wniosków złożonych w terminie dla ogłoszenia o numerze 22/2019 z dnia 29.08.2019 – operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa – do pobrania tutaj (plik PDF, 136 KB).