Kontrast:

Spotkanie dla zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania – 23 września 2019 r.Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na przedsięwzięcia związane z operacjami mającymi na celu: organizację szkoleń, promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających  na celu przeciwdziałania zmianom klimatu, utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz z operacjami mającymi na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w ramach PROW 2014 – 2020, które odbędzie się 23 września br. o godz. 12.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F w Grodzisku Wlkp.