Kontrast:

Zmiana terminu szkolenia – 22.07.2019 r.Zapraszamy zainteresowanych uzyskaniem wiedzy w zakresie naborów na operacje mające na celu organizację szkoleń, operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu, operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Szkolenie odbędzie się 22 lipca br. o godzinie 09.00 w salce na I piętrze w budynku Promessy, przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F w Grodzisku Wlkp.