Kontrast:

Nabór wniosków na dofinansowanie – sierpień / wrzesień 2019 r.Informujemy, że na przełomie sierpnia i września br. ogłoszony zostanie nabór na działania zaplanowane w harmonogramie naborów na II półrocze 2019 r. tj.:
– operacje mające na celu organizację szkoleń,
– operacje mające na celu promowanie aktywnego wypoczynku  na terenie LGD połączone z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałania zmianom klimatu,
– operacje mające na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
– operacje mające na celu utworzenie nowych lub zmodernizowanie obiektów infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej.