Kontrast:

Aktualizacja LSRInformujemy o aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, jej najnowsza wersja znajduje się w zakładce LSR 2014-2020