Kontrast:

Wyniki naboruDziękujemy wszystkim za złożenie aplikacji w prowadzonym przez Stowarzyszenie naborze na stanowisko: pracownik d/s administracyjno – biurowych. W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji, wybrana została kandydatura p. Ewy Rzannej.