Kontrast:

Stowarzyszenie poszukuje pracownikaZarząd Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader poszukuje kandydata na stanowisko: Pracownik d/s administracyjno – biurowych

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
– sporządzanie projektów pism, wniosków, podań związanych z działalnością Stowarzyszenia,
– prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
– przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
– obsługa urządzeń biurowych,
– prowadzenie rejestrów uchwał i protokołów Walnego Zebrania Członków, Zarząd i Rady,
– przygotowywanie dokumentów do archiwum i dbania o prawidłowość ich przechowywania i zabezpieczenia,
– prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych,
– prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
– prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,
– wypłata udzielonych zaliczek,
– przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady,
– udzielanie doradztwa w zakresie uzyskania dofinansowania,
– wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Biura.

Wymagane kwalifikacje:
– wykształcenie średnie albo wyższe, znajomość aplikacji biurowych.

Mile widziane będą:
– znajomość języka angielskiego, bezwzrokowe pisanie na komputerze, doświadczenie w pracy w sektorze samorządowym / organizacjach pozarządowych / administracji publicznej.

Oferty zawierające CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Szczegółowych informacji udziela: Marcin Burzyński.

Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na stanowisko oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr. 133 poz.883).”

Aplikacje należy składać do dnia (w przypadku aplikacji składanych przesyłką kurierską, pocztową i etc. liczy się data wpływu dokumentacji do biura Stowarzyszenia): 8 marca 2019 r.

Planowana data zatrudnienia: 1 kwietnia 2019 r.
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

Załączniki:
– opis stanowiska pracy – do pobrania tutaj (plik PDF, 387 KB),
– charakterystyka wymagań na stanowisko – do pobrania tutaj (plik PDF, 352 KB),
– kwestionariusz personalny kandydata – do pobrania tutaj (plik doc., 36 KB).