Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – dane finansowe – Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynkuPoniżej publikujemy dane statystyczne dla przedsięwzięcia: Rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz aktywnego wypoczynku, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1 700 000,00 zł 3/2017
13/2017
16/2018
980 068,39 zł
598 334,80 zł
116 895,00 zł
4 701,81 zł
Liczba nowych obiektów do obsługi ruchu turystycznego 760 000,00 zł 4/2017
14/2017
279 354,25 zł
419 999,53 zł
60 646,22 zł
Liczba wydanych materiałów-opisujących lokalne atrakcje i zasoby 100 000,00 zł 17/2018
21/2018
50 000,00 zł
50 000,00 zł
0,00 zł
Liczba wydarzeń promujących aktywny wypoczynek na terenie LGD połączonych z promocją działań mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne lub mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu 200 000,00 zł 11/2017 50 000,00 zł 150 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski