Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – dane finansowe – Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi GrodziskiejPoniżej publikujemy dane statystyczne dla przedsięwzięcia: Rozwijanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 2 990 000,00 zł 2/2017
15/2018
979 000,00 zł
1 800 000,00 zł
211 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski