Kontrast:

Postęp we wdrażaniu LSR – dane finansowe – Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi GrodziskiejPoniżej publikujemy dane statystyczne dla przedsięwzięcia: Rozpoczynanie działalności gospodarczej na Ziemi Grodziskiej, dotyczące poziomu wydatkowania środków.

 

Nazwa wskaźnika
Środki dostępne w ramach danego wskaźnika Zrealizowane nabory w ramach danego wskaźnika* Środki wykorzystane w ramach przeprowadzonych naborów Środki pozostałe do wykorzystania
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 510 000,00 zł 1/2017 204 000,00 zł 306 000,00 zł

 

* tylko nabory w ramach których złożono wnioski